واکنش مردم زاهدان به کمپین “پویش مردمی اقتصاد مقاومتی” + تصاویر

جمعی از مردم شهرستان زاهدان با راه اندازی کمپینی به موضوع حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید ملی دفاع از آن پرداختند.

اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری در سال های اخیر به جهت تقویت بنیه و پایه اقتصادی کشور در مقابل تحریم های ظالمانه دشمنان است.

به همین دلیل جمعی از مردم شهرستان زاهدان با راه اندازی کمپینی به موضوع حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید ملی دفاع از آن پرداختند.

 IMG_1278

واکنش مردم زاهدان به کمپین “پویش مردمی اقتصاد مقاومتی” + تصاویر

 

IMG_1262

واکنش مردم زاهدان به کمپین “پویش مردمی اقتصاد مقاومتی” + تصاویر

IMG_1284

واکنش مردم زاهدان به کمپین “پویش مردمی اقتصاد مقاومتی” + تصاویر

IMG_1291

واکنش مردم زاهدان به کمپین “پویش مردمی اقتصاد مقاومتی” + تصاویر

IMG_1294

واکنش مردم زاهدان به کمپین “پویش مردمی اقتصاد مقاومتی” + تصاویر

IMG_1265

واکنش مردم زاهدان به کمپین “پویش مردمی اقتصاد مقاومتی” + تصاویر

IMG_1264

واکنش مردم زاهدان به کمپین “پویش مردمی اقتصاد مقاومتی” + تصاویر

/ 0 نظر / 19 بازدید